c JoakimWeb.se

Allt material som publiceras på internet är skyddat av svenska lagen om upphovsrätt (1960:729). Enbart upphovsmannen har rätt att, använda sitt verk, modifiera samt publicera det. Enligt svensk lag erhåller varje upphovsman till ett verk automatiskt upphovsrätt till verket i och med att det skapas; någon officiell registrering av denna rätt behövs inte. Skyddet gäller normalt till 70 år efter upphovsmannens död.

"Ideer kan inte skyddas, men väl den speciella utformningen som upphovsmannen har givit ideen."


Det är olagligt att stjäla verk eller upprepa ett verk. Upphovsmannen äger sina verk, och upphovsmannen har ensamrätt till dessa. Man måste ha tillstånd av upphovsmannen för att få lagligt använda verket. Om man olovligt använder annans verk, innebär det brott mot upphovsrättslagen, vilket kan innebära dagsböter eller fängelse i upp till 2 år.

JoakimWeb

JoakimWeb är ett publicerat verk, som skyddas av svenska lagen om upphovsrätt (1960:729). Det är bara jag, Joakim, som äger rätten till det material som finns på JoakimWeb. Att upprepa mitt innehåll och publicera på egen hemsida eller i annat media utan mitt tillstånd är olagligt, och är ett brott mot upphovsrättslagen. Likaså gäller design och annan grafik på JoakimWeb.

Undantag för Mina ASP-scripts som fritt får laddas ner. Scripten får användas fritt och får fritt modifieras, med vissa undantag, så länge copyrighttexten förblir intakt. Om copyrighttexten tas bort, försvinner därmed rätten att använda applikationen för offentligt bruk. Man får heller inte publicera scripten på så sätt att besökarna laddar ner dom från din hemsida om det inte står tydligt vem som är upphovsmannen. Modifikationer av mina scripts får, inte under några som helst omständigheter, publiceras så att besökare kan ladda ner det. Materiel på avdelningen Andras saker äger respektive upphovsman rätten till.

Länkning

Man får länka direkt till avdelningar på JoakimWeb, samt till JoakimWeb. Man får även länka till mina ASP-scripts på min server, om det tydligt framkommer att jag skapat dem. Andras saker får man endast direktlänka till om man har respektive upphovsmans tillstånd. Det är strikt förbjudet att länka till filer i filarkivet samt tillhörande avdelningen reklamfilmer. Detta beroende på att dem drar extremt mycket bandbredd, därför är det ej tillåtet att länka till dem.

Om någon inte accepterar

Om någon upprepar det jag eller designaren gjort, eller kopierar helt eller delvis, så kommer jag att vidtaga ågärder. Jag polisanmäler brott mot upphovsrättslagen om den skyldige vägrar att ta bort det olovligt kopierade materialet från sin hemsida.