c JoakimWeb.se

Privatlån utan UC

Det bedrivs mycket handel och byte av varor och tjänster i Sverige samt i övriga världen. För många av dessa transaktioner behövs någon form av lån. Det finns olika former av lån, varav en form är ett så kallas privatlån. Privatlån har även tidigare kallats för blancolån, men många låneaktörer idag använder den nyare termen privatlån. Ett privatlån är ett lån utan säkerhet vars syfte är att användas till konsumtion av olika slag. Maxbeloppet för ett privatlån varierar mellan olika låneaktörer men ligger ofta runt 500 000 kr. I och med att det är ett lån utan säkerhet så brukar den effektiva räntan vara högre än vid till exempel ett bostadslån. Förutom ränta och andra avgifter, som till exempel uppläggninsavgift och aviseringsavgift, förväntas du naturligtvis även göra återbetalning av lånet. Det sker genom löpande delbetalningar av lånet, vilka kallas amorteringar. Till skillnad från amorteringarna räknas räntor och diverse avgifter inte som återbetalning av lånet, de täcker enbart bankens kostnader för själva lånet samt dess vinst. Många låneaktörer erbjuder privatlån och en hel del använder sig av UC som kreditupplysningsföretag. Det finns även möjlighet att ta privat lån utan uc, även om det är mycket vanligare med snabblån utan UC.

Kreditupplysning enligt lag
UC AB, tidigare kallat Upplysningscentralen, är Sveriges nuvarande största kreditupplysningsföretag. Det startades 1977 och var från början ägt av storbankerna. Tack vare företagets historik med storbankerna samt dess mångåriga etablering är det många långivare som använder just UC som kreditupplysningsföretag idag. Enligt svensk lag, i den så kallade konsumentkreditlagen, så måste alltid en kreditupplysning tas vid en låneansökan. Detta gäller alla låneansökningar, oavsett vilken långivare det rör sig om. I en kreditupplysning återfinns bland annat information om låntagarens identitet, nuvarande inkomst och eventuella fastigheter. Den visar även om den som ansöker om lånet har tidigare betalningsanmärkningar. Detta ger långivaren underlag för att ta beslut om en låneansökan ska beviljas eller nekas. Det är troligare att få ett lån beviljat om man som låntagare har en god kreditvärdighet.

Bra kreditvärdighet
Det är som sagt viktigt att ha en god kreditvärdighet. Om en låntagare till exempel har en eller flera betalningsanmärkningar så minskar antalet låneaktörer som är villiga att bevilja ett lån drastiskt. Att ha gjort flera låneansökningar påverkar också kreditvärdigheten till det sämre. Ju färre låneansökningar desto bättre, enligt de flesta låneaktörer. Därför är det väldigt populärt att låna utan UC. Att låna utan UC innebär inte att långivaren låter bli att ta en kreditupplysning vid en låneansökan. Det innebär att den istället för att använda UC AB gör en kreditupplysning hos ett annat kreditupplysningsföretag. Olika kreditupplysningsföretag delar inte varandras register. Eftersom UC ofta används av storbankerna väljer många att ansökan om lån utan UC för att sedan ha en god kreditvärdighet hos UC när de till exempel vill ansökan om ett bostadslån hos en storbank. Det är främst så kallade snabblån som erbjuds utan UC men det finns även möjlighet att ansöka om privatlån utan UC, även om det inte är lika vanligt förekommande.

Låneförmedlingar
Ett vanligt sätt att ansöka om privatlån utan att försämra sin kreditvärdighet är att använda sig av en så kallad låneförmedling. En låneförmedling är ett bolag som jämför olika låneerbjudanden åt sina kunder. Under 2017 så förmedlades över 30 miljarder kronor i privatlån till låntagare i Sverige via låneförmedlare (Wikipedia, 2020). Det finns minst ett tjugotal olika låneförmedlare i Sverige och de har flera olika inriktningar. En gemensam faktor är att samtliga praktiserande låneförmedlare måste ha ett giltigt tillstånd för att agera som låneförmedlare. Tillståndet utfärdas av Finansinspektionen, vilka också är ansvariga för den årliga tillsynen av bolaget. Som lånesökande finns det flera fördelar med att använda sig av en låneförmedlare. En av dem är att det enbart görs en kreditupplysning per uppdrag. Det innebär att trots att låneförmedlaren samlar erbjudanden från uppemot 30 långivare så tas endast en samlad UC på den lånesökande. Hade istället den som ansöker om lån ansökt hos dessa 30 långivare så hade dess kreditvärdighet försämrats avsevärt. UC används av de flesta låneförmedlare. Några exempel på väletablerade låneförmedlare är till exempel Sambla, Lendo och Advisa.

Planera din återbetalning
Även om man som lånesökande använder sig av en låneförmedlare så är det viktigt att alltid ha god koll på sin ekonomi. Om det finns tvivel kring om man kommer att kunna återbetala lånet i tid bör man tänka till både en och två gånger innan man ansöker om ett lån. Om man däremot har en god ekonomisk plan så kan en låneförmedling vara ett bra sätt att hitta ett passande och fördelaktigt lån. Kontakta oss för fler tips gällande återbetalning!