c JoakimWeb.se

Vässa finanserna med LEI-kod

Man kan lite förenklat säga att den svenska värdepappersmarknaden består av tre delar; obligationsmarknaden, aktiemarknaden och derivatmarknaden. Sveriges aktiemarknad är en av de mest välutvecklade i Europa, sett ur både investerar- som företagsperspektiv. Även den svenska obligationsmarknaden har vuxit stadigt under de senaste åren. År 2018 infördes MiFID2, Markets in Financial Instruments Directive 2, ett regelverk som reglerar hanteringen av värdepapper på marknaden. Syftet var att marknaden skulle bli mer transparent vad gäller köp och försäljning av värdepapper. I detta regelverk finns krav på användning av LEI-kod. Detta krav gäller alla organisationer och företag som handlar med värdepapper, det gäller dock ej privatpersoner. Som värdepapper räknas till exempel aktier, obligationer och börshandlade fonder.

LEI-kod
En LEI-kod är kopplad till ett företag eller en organisation. Den är en unik kod innehållandes 20 tecken vilka kan vara såväl siffror som bokstäver. LEI-koden är unik och används för att identifiera ett företag. En LEI-kod är ingen företagshemlighet utan den är alltid offentlig. Den är länkad till organisationen eller företaget såväl som till dess företagsnamn, organisationsnummer och företagsadress. Syftet med LEI-kod är som sagt att värdepappersmarknaden ska bli mer transparent och att det ska vara möjligt att spåra bolag och personer bakom transaktioner på marknaden för värdepapper. Detta gäller såväl fysiska som juridiska personer. LEI är en global identifieringskod och används för närvarande i över 20 länder.

Skaffa eller förnya LEI
LEI skaffas via en bank, institutioner eller annan aktör som erbjuder tjänsten. LEI-koden är giltig i ett år, efter det måste den förnyas. LEI knutet till ett företag kan aldrig ersättas, bara förnyas. När du ska förnya LEI-nummer kontaktar du din nuvarande, eller en ny, tjänsteleverantör. Vanligtvis förnyar man LEI för minst ett år men tjänsteleverantörer kan också erbjuda förnyelse för till exempel 3 eller 5 år. I sådana fall tar tjänsteleverantören ansvar för att LEI-koden blir förnyad årligen under den avtalade perioden. Oavsett om det gäller skapande av en ny LEI-kod eller förnyandet av en så går det via en leverantör av tjänsten. Olika leverantörer tar olika avgifter och kostnader för tjänsten, vilket kan vara bra att vara medveten om.